Over Stivu

Stichting Vakexamens Uitvaartzorg – Stivu – verzorgt vakexamens voor opleidingen op het gebied van uitvaartzorg.

Secretariaat

Het secretariaat van de Stivu regelt alle administratieve en communicatieve zaken van de stichting. Het is dan ook gebruikelijk dat u zich met alle verzoeken richt tot het secretariaat, waarna de medewerkers ervoor zorgen dat uw correspondentie bij de juiste personen terecht komt.

Contact gegevens secretariaat:

examens@stivu.nl

T. 0345 637309

Het secretariaat van Stivu is niet dagelijks bemand. Bij vragen kunt u een mail sturen. De telefoon van Stivu wordt 24/7 beantwoord.  Uw vraag zal dan worden doorgegeven aan het secretariaat.

Het bestuur

Het bestuur van de Stivu bestaat uit 3 personen, waaronder vertegenwoordigers vanuit de uitvaartbranche.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële zaken en het algemene beleid. Communicatie met het bestuur loopt via het secretariaat.

Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Hermien Embsen, voorzitter
  • Herman Wormgoor, penningmeester
  • Danny van Rosmalen, bestuurslid

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit:

  • de heer C. Peeters
  • mevrouw J. Plattel
  • mevrouw K. Smit
  • mevrouw M. van Veen

De modules Nederlands, Rechts- en wetskennis, Dag van de uitvaart, Wet op de lijkbezorging, Rouwteksten, Financiën en Het zakelijk regelen van een uitvaart (aannemingsformulier) worden afgesloten met een schriftelijk examen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie. Modules zoals communicatieve vaardigheden, omgaan met emoties en werkdruk, presentatievaardigheden of omgaan met rouw kennen een dergelijke examen niet.

De examencommissie onderhoudt contact met de examenmakers en bewaakt de examens op inhoud en niveau. De examenmakers corrigeren de gemaakte examens en de examencommissie controleert steekproefsgewijs de gemaakte en gecorrigeerde examens. De examencommissie stelt de definitieve uitslag per examen vast.

De examencommissie streeft naar een onafhankelijke examinering, waarbij het belangrijk is om het lesgeven, het examen maken en de examens beoordelen uit elkaar te halen. Dit is een lopend proces dat enige tijd in beslag zal nemen. De communicatie met de commissie loopt via het secretariaat.