Donderdag 3 september jl. zijn alle kandidaten die opgaan voor het mondelinge examen, via de e-mail persoonlijk geïnformeerd over het mondelinge examen nieuwe vorm. Op het studentenportaal kunnen zij alle informatie vinden die nodig is.

Wij wensen de kandidaten veel succes met het maken van dit examen.