Beste cursisten,

De cijfers van de (her-)examens Aannemingsformulier, Financiën, Dag van de Uitvaart en Wet op de Lijkbezorging zijn bekend en staan vermeld in het studentenportaal onder ‘Resultaten’.