Zaterdag 28 september zijn alle 51 Stivukandidaten geslaagd!

Geslaagd voor het mondeling examen Stivu van 28 september!

Het bestuur en de examencommissie van de Stivu feliciteert de 51 geslaagde kandidaten die afgelopen zaterdag 28 september jl. hun mondeling examen met een voldoende hebben afgerond. Na het succesvol afleggen van zeven schriftelijke examens en positieve beoordeling van het stageverslag werden deze kandidaten uitgenodigd om hun vaardigheden, zoals attitude, houding, luistervaardigheid, oplossingsgerichtheid, enz. mondeling te laten beoordelen door een vakkundig team van examinatoren.

Met dank aan de vakgenoten…

Tevens bedankt de examencommissie alle tweeëntwintig enthousiaste examinatoren, die deze dag hun expertise en betrokkenheid bij de professionalisering van het vak uitvaartverzorger hebben getoond door hun tijd en energie op deze examendag te geven! Iedere examinator bij de Stivu is in het bezit van een diploma, minstens vijf jaar werkervaring en is nog steeds actief als uitvaartverzorger. Daarmee borgt de Stivu haar kwaliteit ook tijdens de mondelinge examens.

Op vrijdag 25 oktober zullen de diploma’s aan de geslaagde kandidaten tijdens een feestelijk moment bij Docendo – Academie voor uitvaartzorg worden uitgereikt.