Feest! Diploma-uitreiking bij de Stivu

Dit voorjaar organiseerde Stivu een online-feest voor alle afgestudeerde kandidaten. Op dinsdagavond 18 mei jl. was er tijd en gelegenheid om de diploma’s te ondertekenen, onder toeziend oog van de mede-studenten, het bestuur en het secretariaat van de Stivu.

Geen fysieke bijeenkomst, maar een uniek diploma-onderteken-moment online. Het secretariaat, Eveline Sint-Nieklaas, verwelkomde en feliciteerde de kandidaten en na een korte presentatie van Stivu-voorzitter Hermien Embsen werden de diploma’s ondertekend. Gevolgd door een applaus van de aanwezigen. Op de vraag wat het Stivu-diploma hen brengt, was het voor velen een afsluiting van een emotioneel en bewogen jaar. Maar vooral was er veel trots, blijdschap en dankbaarheid voor de nieuwe ontmoetingen en de mooie stap naar de toekomst.

Secretaris Herman Wormgoor sloot de avond af met een terugblik. Zijn boodschap was: ‘zorg voor humor in je team en relativeer’.
Het was een geslaagd samenzijn.

Stivu wenst de afgestudeerde kandidaten veel succes met werken in de praktijk.